دختر بودن

 

دختر بودن یعنی زیبا کردن دنیایی که برایت زیبا ساخته نشده است

دختر بودن یعنی زیبا کردن دنیایی که برایت زیبا ساخته نشده است

شاید کمی تلخ باشه ولی برای اتفاقاتی که اخیرا افتاد و بسیار تلخ و ناگوار و دلخراش بود .
زخمی بر دلم‌ نشست که تا عمق جان رفت
تقدیم به دختران سرزمینم
باشد که بتوانیم حامی شما باشیم نه دیواری روبه روی شما .